Ngày 19 tháng 6 năm 2014 Thông báo điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đề thi, đáp án    

Xem nội dung trong file đính kèm.

... Đọc thêm

Ngày 24 tháng 7 năm 2013 Các biểu mẫu hồ sơ phòng thi    

Các biểu mẫu thuộc hồ sơ phòng thi, sử dụng cho buổi thi cụ thể: - Biên bản coi thi (BM18-QT01-BienBanCoiThi.pdf) - Biên bản xử lý kỷ luật thí sinh dự thi (BM20-QT01-BienBanXuLyThiSinh.pdf) - Biên bản ghi nhận sự cố liên quan đề thi...

... Đọc thêm

Ngày 7 tháng 7 năm 2013 Biểu mẫu Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ    

Các biểu mẫu thuộc Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ: - Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi: BM01-QT03-DonPhucKhao.doc - Mẫu biên bản phân công giảng viên chấm phúc khảo: BM03-QT03-PhanCongGV-ChamPK.doc - Mẫu phiếu chấm phúc khảo...... Đọc thêm

Ngày 7 tháng 7 năm 2013 Biểu mẫu Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ    

Các biểu mẫu liên quan đến Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ theo hình thức tự luận và trắc nghiệm trên giấy: - Mẫu đề tự luận: BM01-QT01-DeTuLuan.doc - Mẫu đề trắc nghiệm: BM02-QT01-DeTracNghiem.doc - Mẫu đề vừa có tự luận, vừa có ...

... Đọc thêm