Ngày 21 tháng 11 năm 2013 Kế hoạch thanh tra năm học 2013 -2014    

Ngày 8 tháng 10 năm 2013 Thông tin lịch trực và giảng dạy của giảng viên cơ hữu các Khoa    

Khoa Công nghệ Thông tin Khoa Quản trị Kinh doanh Khoa Tài chính Ngân hàng Khoa Đại cương Khoa Điện tử - Viễn thông

... đọc thêm

Ngày 1 tháng 5 năm 2013 Kế hoạch ĐBCL trường năm học 2012-2013    

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch - Căn cứ Chỉ thị số 46/CT-BGDĐT, ngày 05/8/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; - Căn cứ Quyết định 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ...

... đọc thêm