Ngày 9 tháng 4 năm 2014 Kế hoạch tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 11 (2011-2014)    

Xem tại đây Phòng KT-ĐBCL&TT - Thi kết thúc các học phần thay thế. (07/7 – 13/7/2014) ... đọc thêm

Ngày 1 tháng 4 năm 2014 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 lần 2    

1. Lịch thi học kỳ 1, năm học 2013-2014 lần 2 khóa 11, hệ cao đẳng. Sinh viên xem tại đây 2. Lịch thi học kỳ 1, năm học 2013-2014 lần 2 khóa 13, hệ cao đẳng. Sinh viên xem tại đây ... đọc thêm

Ngày 1 tháng 4 năm 2014 Thông báo gia hạn nộp lệ phí kỳ thi phụ HK1 2013-2014    

Sinh viên xem chi tiết tại đây

... đọc thêm

Ngày 30 tháng 9 năm 2013 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014    

Sinh viên xem chi tiết tại đây

... đọc thêm

Ngày 7 tháng 5 năm 2013 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ 3 LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN    

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 KHÓA 6 KẾ TOÁN LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ...

... đọc thêm

Ngày 7 tháng 5 năm 2013 THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI – Học Kỳ 3 - Năm học 2012-2013 Khoa Điện tử - Viễn Thông    

Sinh viên xem TKB HK3/2012-2013 tại đây Sinh viên xem TKB học lại HK3/2012-2013 tại đây

... đọc thêm

Ngày 7 tháng 5 năm 2013 Thời khóa biểu khóa 10 và 11, 11ĐB học kỳ 3 2012-2013 Khoa CNTT cập nhật mới nhất 04/05/2013    

Sinh viên Khóa 10, 11 và 11ĐB xem và tải thời khóa biểu mới nhất: - Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành. Tải file 1. - Thời khóa biểu C11ĐB. Tải. Sinh viên chú ý: - Trong file 1 có 4 sheet (Ly thuyet, BosungLT, Thuchanh,...

... đọc thêm