Ngày 30 tháng 10 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 27/10 - 01/11/2014    

Ngày 19 tháng 10 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 20/0 - 25/10/2014    

Ngày 12 tháng 10 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 13/10 - 18/10/2014    

Ngày 5 tháng 10 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 6/10 - 11/10/2014    

Ngày 3 tháng 10 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 29/9 - 04/10/2014    

Ngày 21 tháng 9 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 22/9 - 27/9/2014    

Ngày 14 tháng 9 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 15/9 - 20/9/2014    

Ngày 7 tháng 9 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 08/9 - 13/9/2014    

Ngày 3 tháng 9 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 01/9 - 06/9/2014    

Ngày 17 tháng 7 năm 2014 Kế hoạch công tác tuần 21/7 - 26/7/2014    

Trang 1trong7 1 2 3 4 5 6 7 > >>